Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Ortopantomogram Ortopantomogram

Ortopantomogram (OPG) je rentgenový snímek velikosti cca 15 x 30 cm zhotovený na speciálním přístroji, tzv. ortopantomografu. Tato zobrazovací metoda se již stala běžnou v zubním lékařství a má široké využití. Ortopantomogram poskytuje velmi přehledný snímek kostních tkání a zubů horní a dolní čelisti.

Na ortopantomogramu je zachycen obraz kostních struktur horní čelisti včetně všech zubů, obraz čelistních dutin a dutiny nosní a současně také obraz celé dolní čelisti s oběma čelistními klouby a zuby.

Na ortopantomogramu lze rozeznat chorobné nebo úrazové změny zobrazených kostí, větší (i skryté) zubní kazy a orientačně také stupeň poškození parodontu.

Ortopantomogram se zhotovuje jako klasický rtg snímek na fólii nebo u modernějších přístrojů jako počítačový obraz. Počítačové zobrazení umožňuje použít nižší expoziční dávky – snižuje se tak dávka rtg záření při tomto vyšetření.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz