Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Artrocentéza čelistního kloubu

Artrocentéza čelistního kloubu je ambulantní miniinvazivní chirurgický zákrok, při kterém se v místním znecitlivění za sterilních podmínek zavádějí přes kůži do kloubního prostoru dvě injekční jehly a těmi se provádí výplach kloubu sterilním roztokem. Výplach z kloubního prostoru odplaví produkty zánětu, které působí bolest, sníží nitrokloubní tlak. Na provedení výplachu může navazovat podání léčiva (např. na bázi kys. hyaluronové) do kloubního prostoru.

Po artrocentéze je vhodný „šetřící režim" po dobu tří dnů, tzn. jíst měkčí stravu, neukusovat velká sousta, omezit maximální otevírání úst, přibrzdit ústa při zívání apod. Pak následuje postupný návrat k běžnému režimu žvýkání.

Artrocentéza bývá spojena s minimálním výskytem komplikací, komplikace ale existují a ošetřující lékař o nich pacienta před výkonem vždy informuje.

Obecně platí, že poruchy čelistního kloubu se nejdříve snažíme léčit konzervativně (fyzikální terapií, cíleným cvičením, léky, nákusnou dlahou apod.) Artrocentéza se používá jako součást komplexní léčby poruch čelistního kloubu, zejména tehdy, není-li dostatečně účinná konzervativní léčba.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz