Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Anamnéza

Anamnéza je důvěrný rozhovor lékaře s nemocným, směřující k získání informací, které mají souvislost se zdravotním stavem pacienta. Anamnéza obvykle obsahuje čtyři částí. 1. Nynější onemocnění – pacient popisuje změny zdravotního stavu, pro které vyhledal lékaře. 2. Osobní anamnéza - informace o všech prodělaných všech nemocích, úrazech, operacích, o užívaných lécích, o alergiích, o hygienických návycích, o nežádoucích návycích (např. kouření, alkohol, drogy). 3. Rodinná anamnéza – informace o zdravotním stavu rodičů, sourozenců a dětí zaměřená na dědičné a infekční onemocnění. 4. Pracovní a sociální anamnéza – informace o zaměstnání, vzdělání, o rizikových faktorech v práci, o stravování, o sociální situaci, o případných souvisejících stresových situacích.

Je znalost anamnézy nutná i pro zubního lékaře? Ano, správnou diagnostiku, volbu způsobu ošetření, aplikaci anestetik, ordinaci léků apod. nelze provést bez znalosti anamnézy. I pro zubního lékaře platí „Nikdy neošetřuj neznámého"!


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz