Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Hypermobilita čelistního kloubu

Hypermobilita čelistního kloubu znamená větší rozsah pohybu v čelistním kloubu (případně v obou čelistních kloubech). Rozsah pohybu v čelistních kloubech je určen délkou kloubních vazů a volností (resp. pevností) vazivového kloubního pouzdra. Právě volné (prodloužené) vazy umožní velký rozsah pohybu kloubní hlavice, při kterém v závěrečné fázi otevíracího pohybu úst opouští kloubní hlavice dolní čelisti kloubní jamku směrem dopředu. Někdy se hovoří o subluxaci čelistního kloubu. Působením žvýkacích svalů se kloubní hlavice dokáže vrátit zpět do kloubní jamky.V praxi to znamená, že postižený vnímá lupnutí v kloubu, ale dokáže sám zavřít ústa.

Větší stupeň hypermobility může vést až k luxaci čelistního kloubu.

Hypermobilita čelisti bývá způsobena anatomickými poměry a volností kloubního pouzdra a vazů čelistního kloubu, buď na základě vrozených dispozic nebo na základě úrazu nebo opakovaných mikrotraumat.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz