Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Luxace čelistního kloubu

Luxace (vykloubení) čelistního kloubu je stav hypermobility čelistního kloubu, kdy podobně jako při subluxaci, opouští v závěrečné fázi otevírání úst kloubní hlavice dolní čelisti kloubní jamku přes její okraj, ale při luxaci není obvykle možná její repozice (návrat) zpět do kloubní jamky působením žvýkacích svalů.

Postižený zůstává s otevřenými ústy – ústa nejdou zavřít. Přitom je samozřejmě znemožněno žvýkání, mluvení a polykání jsou velmi obtížné, sliny vytékají z úst.

K luxaci dochází nejčastěji v souvislosti se širokým nebo dlouhotrvajícím otevřením úst (např. zívání, ukusování nepřiměřeně velkých soust, zubní ošetření, intubace ústy při celkové anestezii). Luxace může být jednostranná nebo častěji oboustranná. Za příčinu luxace se považují hlavně anatomické poměry, rozvolněné kloubní pouzdro a ochablé kloubní vazy. K luxaci kloubní hlavice čelisti může ale dojít také působením zevní síly – úderem, pádem na dolní čelist apod.

Zvláštním stavem hypermobility čelistního kloubu je tzv. habituální luxace mandibuly, stav při kterém se opakovaně vyskytuje luxace čelistního kloubu luxace při maximálním otevření úst zívání apod.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz