Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Biopsie

Biopsie je důležitá diagnostická medicínská metoda, při které se odebírá vzorek pacientovy tkáně. Odebraný vzorek se fixuje (konzervuje ve speciálním roztoku) a odesílá se z ordinace do laboratorního bioptického pracoviště. Tam se odebraný vzorek dále zpracovává tak, aby jej mohl vyšetřit specialista pod mikroskopem (histologie, cytologie) nebo dalšími specializovanými postupy (histochemie, molekulárně genetická diagnostika).

Tato vyšetření napomáhají přesnému stanovení diagnózy a mohou ve vyšetřovaném vzorku odhalit nebo naopak vyloučit určitá onemocnění (např. nádorová, ale nejen je).


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz