Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Amalgám nedózovaný Amalgám nedózovaný

Nedózovaný dentální amalgám je materiál ke zhotovování zubních výplní, který se již v českých zubních ordinacích nepoužívá. Rtuť i prášek se při míchání výplně odměřuje (ručně nebo v míchacích přístrojích) pomocí poměrně málo přesných objemových měrek. Tímto způsobem nelze dosáhnout optimálního váhového poměru mezi rtutí a práškem. Právě nepřesný poměr složek při přípravě amalgámu může být příčinou horší mechanické odolnosti i horší povrchové kvality amalgámové zubní výplně z nedózovaného amalgámu. Povrch výplně z nedózovaného amalgámu po vytvrdnutí lze jen obtížně leštit, povrch koroduje a po oxidaci povrchu zčerná.

Výplně z nedózovaného amalgámu sice většinou splňovaly funkční nároky (tj. zaplní defekt po zubním kazu), ale kvalitou byly kompromisním řešením.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz