Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Vyražení zubu (avulze)

Působením vnější síly na oblast zubních oblouků (např. při nárazu nebo úderu do obličeje – např. při pádu, při hře, při sportu, nehodách, napadení apod.) může dojít k vyražení zubu. Podaří-li se vyražený zub najít, může ještě vše dobře dopadnout. S nalezeným zubem zacházejte šetrně, pokud možno sahejte pouze na korunku a ne na kořenovou část. Zub nijak neotírejte, nedezinfikujte, nenechte jej vyschnout. Případnou špínu z povrchu zubu opláchněte vodou nebo mlékem a je-li to možné, zatlačte vyražený zub zpět do jeho lůžka v ústech. Aby se zub neuvolnil, skousněte takto reponovaným zubem do kapesníku. Nyní co nejrychleji vyhledejte zubního lékaře.

Není-li možné vložit zub zpět do původního lůžka, je třeba zamezit oschnutí vyraženého zubu po dobu, než dorazíte k zubnímu lékaři. Zub uložte do trochy mléka nebo do vlastních slin (optimální je fyziologický roztok, je-li k dispozici) a co nejrychleji vyhledejte zubního lékaře.

Principem další léčby je správné umístění vyraženého zubu v původním lůžku (replantace) a jeho fixace k sousedním zubům na dobu hojení. Při včasném ošetření (tj. do jedné hodiny po úrazu) je naděje na obnovení kotvení zubu v lůžku. V důsledku úrazu může dojít k odumření zubní dřeně – pak je nutné ošetření kořenového kanálku zubu.

POZOR! Dojde-li ke spolknutí vyraženého zubu, nehrozí žádné riziko, ale zub se již nedá použít. Dojde-li k vdechnutí vyraženého zubu, hrozí vážné zdravotní komplikace a je nutné vyhledat lékaře!


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz