Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Replantace zubu

Replantace znamená opětovné vsazení zubu do původního lůžka. Používá se při léčbě vyraženého stálého zubu.

Působením vnější síly na oblast zubních oblouků (např. při nárazu nebo úderu do obličeje – např. při hře, při sportu, nehodách, napadení apod.) může dojít k vyražení zubu. Podaří-li se vyražený zub najít, může ještě vše dobře dopadnout. S nalezeným zubem zacházejte šetrně, pokud možno sahejte pouze na korunku a ne na kořenovou část. Zub nijak neotírejte, nedezinfikujte, nenechte jej vyschnout. Případnou špínu z povrchu zubu opláchněte vodou nebo mlékem a je-li to možné, zatlačte vyražený zub zpět do jeho lůžka v ústech. Aby se zub neuvolnil, skousněte takto reponovaným zubem do kapesníku. Nyní co nejrychleji vyhledejte zubního lékaře.

Není-li možné vložit zub zpět do původního lůžka, je třeba zamezit oschnutí vyraženého zubu po dobu, než dorazíte k zubnímu lékaři. Zub uložte do trochy mléka nebo do vlastních slin (optimální je fyziologický roztok, je-li k dispozici) a co nejrychleji vyhledejte zubního lékaře.

Principem další léčby je správné umístění vyraženého zubu v původním lůžku (replantace) a jeho fixace k sousedním zubům na dobu hojení v řádu týdnů. Při včasném ošetření (tj. do jedné hodiny po úrazu) je naděje na obnovení kotvení zubu v lůžku. V důsledku úrazu může dojít k odumření zubní dřeně – pak je nutné ošetření kořenového kanálku zubu.

POZOR! Dojde-li ke spolknutí vyraženého zubu, nehrozí žádné riziko, ale zub se již nedá použít. Dojde-li k vdechnutí vyraženého zubu, hrozí vážné zdravotní komplikace a je nutné vyhledat lékaře!


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz