Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Endodoncie

Endodoncie - léčba kořenových kanálků.

Endodoncie se zabývá ošetřováním kořenových kanálků u zubů u kterých došlo následkem pokročilého zubního kazu k chorobným procesům (k zánětu, k odumření nebo ke gangréně) ve dřeni zubu. Zubní dřeň se nachází v korunce zubu a v kořenových kanálcích uvnitř kořenů zubu.

Cílem endodoncie je zachovat zuby postižené zánětem dřeně nebo zuby s tzv. "váčkem". Principem endodontické léčby je odstranění nemocné zubní dřeně, následné rozšíření a opracování kořenových kanálků s odstraněním infikovaného obsahu, kvalitní dezinfekce kanálků, vyplnění kořenových kanálků speciální výplní. Vše se kontroluje pomocí rtg vyšetření.

 Po úspěšném endodontickém ošetření kořenových kanálků je možné rekonstruovat korunku zubu.

Endodontické ošetření je časově náročné a vyžaduje kvalitní vybavení ordinace a zkušenosti ošetřujícího.

V některých případech je nutné provést endodontické ošetření i u zubů zdravých, např. při protetickém ošetření nebo zasahují-li zdravé zuby do operační rány apod.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz