Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Krátká podjazyková uzdička Krátká podjazyková uzdička

Podjazyková uzdička je slizniční řasa, která spojuje spodní stranu jazyka se spodinou dutiny ústní.

Zkrácená nebo i zesílená podjazyková uzdička může omezit pohyblivost jazyka hlavně směrem nahoru nebo dopředu. Jde o stav vrozený. První obtíže se mohou objevit u novorozenců, kdy špatně pohyblivý jazyk může působit potíže s přisátím k prsní bradavce při kojení.

V pozdějším věku se mohou objevit potíže s výslovností. Při zkrácené podjazykové uzdičce může být porucha vyslovování souhlásek d, t, n, l, r. Na zkrácenou podjazykovou uzdičku může upozornit rodiče to, že dítě si nedokáže olíznout jazykem horní ret a vyplazování jazyka je nemožné nebo omezené a špička jazyka může být při vyplazování jakoby rozdvojená a připomíná srdíčko (to je způsobeno tahem krátké uzdičky).

Nejde-li vůbec vypláznout jazyk, hovoří se o tzv. přirostlém jazyku (lingua accreta).

U kojenců, kde zkrácená uzdička působí potíže při sání, se provádí obvykle jen jednoduché nastřihnutí nebo naříznutí uzdičky v místním znecitlivění. U větších dětí, pouze v případech, kdy zkrácená podjazyková uzdička zjevně brání normální pohyblivosti jazyka a působí obtíže, je vhodné provést obvykle ambulantní chirurgický zákrok v místním znecitlivění. Po operaci je nutné jazykem cvičit, aby se naučil nové pohyblivosti. Chirurgický zákrok dělá ústní chirurg nebo lékař ORL, někdy je výhodná spolupráce s logopedem.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz