Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty

Bisfosfonáty jsou skupina léčiv, které se užívají v tabletové nebo injekční formě v onkologii nebo při osteporóze. K nežádoucím účinkům těchto léků patří zvýšené riziko vzniku čelistní osteonekrózy (odumření okrsku kosti) po extrakci zubu nebo po jiném poškození čelistní kosti, včetně dekubitu pod protetickou náhradou. Hlavním mechanismem je pobisfosfonátový útlum kostní remodelace při hojení kosti. Neinvazivní zubní ošetření (např. ošetření kazu, parodontu) riziko neznamená.
Dolní čelist bývá oproti horní čelisti postižena 2x častěji. Riziko vzniku osteonekrózy je ovlivněno typem užívaného bisfosfonátu, způsobem aplikace (i.v. podání je rizikovější) či délkou podávání (vyšší riziko u dlouhodobého podávání). Riziko zvyšuje i současné užívání kortikoidů.
Při bisfosfonátové léčbě by mělo být zubní ošetření co nejkonzervativnější, podle možností se vyvarujeme extrakcí a jiných výkonů dentoalveolární chirurgie včetně implantací. Je-li extrakce zubu nezbytná, provádí se co nejšetrněji a v antibiotickém profylaktickém zajištění.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz