Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Chirurgická extrakce zubu - komplikace

Každý lékař se vždy maximálně snaží, aby ke komplikacím chirurgického výkonu vůbec nedošlo - přesto se komplikace mohou objevit.Riziko vzniku komplikací je vždy menší, provádí-li zákrok zkušenější operatér - ale ani ten nemůže zaručit, že se některá komplikace neobjeví.

U každého chirurgického výkonu, tedy i u chirurgické extrakce zubu, mohou nastat  komplikace jak v jeho průběhu, tak po něm. Spektrum komplikací je velmi pestré, proto uvádím pouze některé.

• Nevolnost, mdloby – objevují se zvláště u osob s nízkým krevním tlakem, u lidí vnímavých   nebo z důvodu strachu, jindy při fyzické indispozici.

• Krvácení a vytvoření hematomu (modřiny) -  již např. po podání injekční anestesie (krvácení do měkkých tkání obličeje a úst), či během výkonu, nebo v pooperačním období, nezřídka souvisí s celkovým onemocněním, nebo užíváním některých léků (např. Warfarin, Anopyrin, Acylpyrin, Ibustrin, Ticlid aj.)

• Proniknutí do čelistní dutiny - (tzv. oroantrální komunikace), někdy vzniká např. po extrakcích stoliček v horní čelisti. Je podmíněna těsným anatomickým vztahem čelistních dutin a kořenů malých a velkých horních stoliček. Nebývá to závažná komplikace a pouze mírně mění rozsah výkonu.

• Poškození nervu - jazyka nebo dolní čelisti, projevující se následnou necitlivostí nebo brněním části jazyka či dolního rtu i po odeznění anestezie. Tato komplikace záleží na anatomických poměrech a snažíme se jí vyvarovat šetrnou operační technikou – přesto se může objevit a může být dlouhodobá.                                                            

• Komplikované hojení rány - v dolní čelisti častěji, projevuje se obvykle od 3. pooperačního dne otevřením rány a bolestmi, zápachem z úst (např. alveolitis sicca). K ústupu obtíží je pak nutné ránu opakovaně vyplachovat a drénovat.

• Kolemčelistní zánět -  následnou léčbu volíme podle rozsahu zánětu (antibiotika, zajištění odtoku hnisu ...).

• Alergické reakce - nejsou časté, ale závažné, proto informujte svého lékaře o jakýchkoliv předchozích projevech alergie.

• Zlomení dolní čelisti - je poměrně vzácné, vyžaduje léčbu fixací čelisti.

• Vdechnutí zubu nebo jeho části - mimořádně vzácná komplikace, musí se řešit na specializovaném pracovišti.
Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz