Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Izometrická cvičení – cvičení proti odporu

Princip izometrického cvičení: nastavíme-li pohybující se části těla překážku, která zastaví pohyb, vzniká ve výkonném svalu mohutné napětí se současným zapojením velkého množství svalových vláken do činnosti, což příznivě ovlivňuje růst svalové síly do cvičení zapojeného svalu.

Izometrické cvičení nezabere mnoho času a nepotřebujeme žádné pomůcky. Při léčbě temporomandibulárních poruch za pomoci izometrických cvičení se využívá protitlaku vlastních rukou. Aktivní fáze cvičení (zapojení svalů tlakem proti překážce) se provádí po dobu 5-15 sekund. Aktivní fáze se opakuje 3-5x za sebou a je třeba střídat jí s uvolněním zapojených svalů (relaxací).
Při izometrickém cvičení dochází jen k minimálním pohybům. Pokud se díváme na někoho, vykonávajícího rutinní izometrické cviky, zdá se nám, jakoby nedělal vůbec nic!

Izometrická cvičení se běžně využívají ve fyzioterapii při léčbě různých onemocnění pohybového aparátu. Izometrická cvičení se také velmi dobře osvědčují při léčbě některých typů onemocnění čelistního kloubu (temporomandibulárních poruch) -vhodně zvoleným a důsledně prováděným izometrickým cvičením lze cíleně posílit svalové skupiny, které zajišťují správnou funkci čelistního kloubu a kloubního disku a podílejí se na jeho stabilizaci.

Která izometrická cvičení jsou nejlepší pro Váš typ poruchy Vám poradí zubní lékař zabývající se onemocněními čelistních kloubů.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz