Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Svatá Apolena Svatá Apolena

Apolena, již stárnoucí dcera prominentního úředníka v Alexandrii a přesvědčením křesťanka, byla v době pronásledování křesťanů Římany v době okolo roku 249 žádána, aby se zřekla svojí víry a klaněla se pohanským bohům. Protože odmítala zradit křesťanství, byla uvězněna a nakonec byla mučena – byly jí vytrhány zuby a pak byla zaživa uvržena do plamenů. Podle legendy Apolena, předtím než ji zachvátily plameny, zvolala, že těm, kteří trpí bolestmi zubů a budou vzývat její jméno, se v jejich bolestech uleví.

Apolena byla prohlášena svatou v roce 1634, svátek má 9. února a bývá zobrazována s kleštěmi s vytaženým zubem. Je považována za patronku nemocných s bolestmi zubů a také zubních lékařů.

Na obrázku je zobrazena svatá Apolena - jde o grafický list z dílny plzeňských výtvarných umělců pana Petra Kutka a paní Mileny Kutkové. 


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz