Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura směřující k zesvětlení zubů.
Od tzv. bělení je třeba odlišit metody, které vedou pouze k odstranění pigmentů a zbarvených nánosů z povrchu zubů - očištěné zuby pak vypadají světlejší, ale nejde o skutečnou změnu odstínu zubu.
Skutečné bělení zubů znamená změnu odstínu zubních tkání (zuboviny). Tato procedura není úplně bez rizika. Účinnou látkou v prostředcích k bělení zubů bývá peroxid vodíku nebo karbamid peroxid  (10% karbamid peroxid je ekvivalentem cca 3% hydrogen peroxidu). Koncentrace těchto látek je v jednotlivých produktech rozdílná. Protože jde o látky s vedlejšími účinky na lidské zdraví, zabývala se ochranou a bezpečností uživatelů bělicích produktů také Evropská unie.
S ohledem na bezpečnost uživatelů ve státech EU vydala Rada EU směrnici z 20.9.2011, která doplnila Směrnici 76/768/EEC (Cosmetics Directive), a upravila pravidla pro prodej a dostupnost kosmetických přípravků určených pro bělení zubů. Uvedená směrnice byla převzata do českých předpisů (vyhl. 448/2009 Sb. ve znění ze dne 27.6.2012) a platí od 31. října 2012.
Podle uvedených předpisů mohou být volně spotřebiteli prodávány pouze prostředky s bezpečnou koncentrací účinných látek, tj. koncentrace bělicích činidel by měla odpovídat maximálně hodnotě 0,1% H2O2.
Tato koncentrace je pro uživatele bezpečná, ale pro bělení zubů minimálně účinná. Bělicí účinek totiž stoupá s koncentrací bělicí látky.
Podle platných předpisů nesmějí být produkty k bělení zubů, obsahující účinné bělicí látky v koncentracích odpovídajících 0,1% - 6% H2O2, nabízeny a nesmějí být dostupné v prodejní síti. Tyto produkty lze zakoupit pouze prostřednictvím zubních ordinací a až na základě vyšetření zubním lékařem, který musí vyloučit chorobné stavy v ústní dutině a zvážit případná rizika. Aplikaci bělících prostředků v ordinaci by měli provádět pouze zubní lékaři a případné další aplikace mohou provádět jejich kvalifikovaní spolupracovníci pod dohledem zubních lékařů. Bělící přípravky této skupiny se mohou užívat výhradně jen u dospělých osob starších 18 let.
Produkty k bělení zubů s koncentrací bělicí složky odpovídající hodnotě vyšší než 6% H2O2 je dnes zakázáno prodávat
, nepatří do kategorie léčiv ani zdravotnických prostředků. O léčebném (nikoliv tedy kosmetickém) používání koncentrovaných peroxidů rozhoduje a plnou zodpovědnost za jejich aplikaci nese zubní lékař. Při nesprávném použití mohou tyto látky vážně poškodit zdraví a nepatří za žádných okolností do rukou laika.

Bělení zubů v kosmetických salónech a v tzv. salónech krásy pomocí prostředků na bázi peroxidu nebo karbamidperoxidu, ať už je doplněno plasmovou nebo laserovou lampou apod. nebo ne, je dnes zakázáno! Bělicí protředky zubů mohou v neoborných rukách způsobit vážné poškození zdraví!


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz