Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Financování péče

Naše ordinace má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

Financování péče Velký díl zubní péče je u klientů smluvních zdravotních pojišťoven hrazen zdravotním pojištěním.

Klient platí péči pouze v případě, že nemá platné pojištění u některé ze smluvních zdravotních pojišťoven nebo v případech, kdy vyžaduje úkony, které nejsou kryty zdravotním pojištěním (např. dentální implantáty, estetické fotokompozitní výplně, nadstandardní endodoncii apod.) nebo v případech protetického ošetření, kdy je péče hrazena pojišťovnou pouze částečně anebo vůbec.

V naší čekárně je veřejně přístupný ceník výkonů a výrobků nehrazených (nebo výrobků jen částečně hrazených) zdravotním pojištěním.

Pokud se klient má podílet na úhradě, je u nás vždy předem informován o ceně, resp. o rozpočtu plánované práce.

Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz