Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Implantologie

Implantologie Ošetření pomocí dentálních implantátů je vysoce odborné ošetření, při kterém se do kosti čelisti v místě po chybějících zubech zavádějí speciální titanové šroubové implantáty, které dokážou nahradit kořeny zubů. Po úspěšném vhojení se na tyto implantáty zhotovuje korunka nebo můstek jako funkční náhrada ztracených zubů.

Implantologické ošetření navrhuje pacientovi ošetřující zubní lékař – ten zná nejlépe stav jeho ústního i celkového zdraví a zajistí ošetření zubních kazů a parodontu. Výborná ústní hygiena, dobrý zdravotní stav dutiny ústní, dobré celkové zdraví a nekuřáctví jsou předpokladem úspěšné implantace.

Mimořádná pozornost se věnuje vstupnímu vyšetření a pohovoru s klientem. Je třeba znát pacientova očekávání a vysvětlit všechny léčebné možnosti včetně alternativních protetických postupů.

Dentální implantáty a jejich zavedení nejsou hrazeny zdravotním pojištěním – musí si je platit klient. V návaznosti na vstupní pohovor, vždy ještě před zahájením vlastní implantace, obdrží klient v písemné formě detailní poučení a také plán finanční náročnosti plánovaného implantologického ošetření.

V současnosti z kapacitních důvodů zajišťujeme implantologické ošetření pouze u pacientů registrovaných v naší ordinaci.

Copyright © 2011 - 2021 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz