Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Onemocnění čelistních kloubů a souvisejících tkání

Skelet čelistního kloubu Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. se problematice onemocnění čelistního kloubu věnuje již od roku 1992, kdy založil "Kloubní poradnu TMK" (TMK = temporomandibulární kloub = čelistní kloub) na Stomatologické klinice FN a LFUK v Plzni. Po odchodu ze Stomatologické kliniky v roce 2007 přenesl doc. Zemen činnost Kloubní poradny TMK do svojí praxe U Homolky.

Od 1. ledna 2019 jsme z provozně-kapacitních důvodů činnost Poradny pro onemocnění čelistního kloubu ukončili a tuto odbornou péči nadále poskytujeme pouze našim registrovaným pacientům.

Na téma onemocnění čelistních kloubů měl doc. Zemen celou řadu přednášek, seminářů a odborných článků pro zubní lékaře. Je také autorem dvou knih - učebnic, které se onemocněním čelistních kloubů (temporomandibulárními poruchami - TMP) zabývají.

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch Rukověť zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi

Základní diagnostika a léčba onemocnění čelistního kloubu standardně patří do náplně práce každého praktického zubního lékaře nebo stomatochirurga.

Onemocnění čelistních kloubů není nijak vzácné – nejčastěji se projevuje v čelistních kloubech bolestí, praskáním nebo lupáním, přeskakováním nebo obtížným až zablokovaným otevíráním úst. Někdy může mít souvislost s bolestmi hlavy, hučením v uších apod.

V našem zařízení pro naše registrované pacienty provádíme funkční analýzu pohybového aparátu hlava-krk, diagnostiku onemocnění čelistních kloubů a souvisejících tkání, konzervativní a miniinvazivní léčbu těchto onemocnění.

Do spektra konzervativní léčby patří fyzikální léčba, cílená cvičení, farmakoterapie, užívání snímatelných nákusných dlah. V rámci miniinvazivní léčby TMP provádíme injekční aplikaci léčiv do oblasti kloubu nebo přímo do kloubního prostoru (např. preparáty hyaluronové kyseliny) samostatně nebo v návaznosti na artrocentézu (výplach) čelistního kloubu. Je-li nezbytná artroskopická nebo chirurgická léčba TMK, odesíláme pacienta na specializovaná lůžková pracoviště.

Podle našich dlouholetých zkušeností lze ve většině případů při dobré spolupráci pacienta dosáhnout konzervativní léčbou TMP velmi dobrých výsledků a není nutná chirurgická intervence.

Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz