Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

O nás

Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Váš ošetřující lékař

Vzdělání

Znalost jazyků

Anglicky, německy, rusky.

Přehled odborné praxe

1979 – 1983: obvodní stomatolog Stomatologického oddělení polikliniky Stříbro
1983 – 1988: závodní stomatolog MÚNZ - ZÚNZ Škoda Plzeň
1988 – 2007: Stomatologická klinika FN a LFUK v Plzni – nejdříve jako vedoucí lékař oddělení ústní chirurgie, později jako docent
1993 – 2007: v souběhu s pracovním úvazkem na Stomatologické klinice odborný zubní lékař ve vlastním zdravotnickém zařízení
2007 – dosud: plně ve vlastní ordinaci "U Homolky"

Některé aktivity související s odborností

1996 – 2011: soudní znalec oboru zdravotnictví, odvětví různá - stomatologie
1992 – dosud: Manažersko - obchodní a poradenská činnost v oblasti stomatologie
1988 – 2003: člen Stomatologické společnosti České lékařské společnosti JEP
2000 – 2003: vědecký tajemník Stomatologické společnosti ČLS JEP
1996 – 2007: člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru stomatologie na LFUK v Plzni
1999 – 2007: člen oborové rady LF UK v Plzni pro obor stomatologie
1997 – 2006: člen redakční rady odborného časopisu Praktické zubní lékařství
2001 – 2016: člen představenstva České stomatologické komory (ČSK) odpovědný za zahraniční činnost
2004 – 2016: člen zkušební komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro aprobační zkoušky zubních lékařů a farmaceutů, kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání mimo členské státy EU
2001 – 2006: člen odborného výboru Kongresu Pražské dentální dny
2004 – dosud: odborný lektor v systému celoživotního vzdělávání České stomatologické komory
2006 – 2009: člen Poradního sboru ČSK pro vzdělávání
2007 – dosud: zakladatel plzeňské Večerní univerzity zubního lékaře – VUZL. Jde o velmi dobře fungující projekt, kdy OSK Plzeň několikrát ročně pořádá zubními lékaři hojně vyhledávané vzdělávací akce.
2008 – dosud: časopis StomaTeam, odborný recenzent
2013 – dosud: člen mezinárodní redakční rady lékařského časopisu Polish Annals of Medicine
2017 – 2021: místopředseda Čestné rady Oblastní stomatologické komory Plzeň
2017: doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. oceněn stříbrnou medailí za osobní přínos pro Českou stomatologickou komoru
2021: doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. oceněn Českou stomatologickou komorou udělením čestného titulu "Osobnost české stomatologie" za celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství

Některé mezinárodní profesně - odborné aktivity

2001 – 2016: delegát ČSK v Radě zubních lékařů Evropské Unie (CED - Council of European Dentists, dříve EU Dental Liaison Committee)
2001 – 2016: český národní sekretář (National Liaison Officer) ve Světové organizaci zubních lékařů (FDI - Federation Dentaire Internationale)
2001 – 2016: řádný člen (za ČSK) Světového parlamentu zubních lékařů, World Dental Parliament - FDI
2001 – 2016: delegát (za ČSK) na některých zasedáních Evropské organizace zubních lékařů ERO-FDI
2004 – 2010: člen WG "Infection control & dental waste management policy" při CED
2004 – 2006: člen WG "Use of professional and academic titles" při CED

Přednášková činnost

1990 – 2007: přednášky z ústní chirurgie pro studující Lékařské Fakulty UK v Plzni

Kromě přednášek pro studenty přednášel doc. MUDr. Zemen, Ph.D. během svojí odborné kariéry v rámci kontinuálního vzdělávání zubních lékařů na více než 150 odborných tuzemských a zahraničních akcí – kongresech, kurzech, odborných seminářích apod.

Publikační činnost

Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch Rukověť zubního lékaře – temporomandibulární poruchy v praxi Rukověť zubního lékaře – ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem Rukověť zubního lékaře - pacient se zdravotním rizikem Rukověť zubního lékaře - pacient se zdravotním rizikem. Vydání druhé, doplněné a upravené.

Odborné knihy - monografie:

Další publikační činnost:

Vlastní celoživotní vzdělávání

Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz