Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Ústní chirurgie

Odborné vyšetření a chirurgickou péči poskytujeme klientům smluvních pojišťoven na základě písemného doporučení jejich ošetřujícího zubního lékaře nebo lékaře jiné odbornosti.

Pacient se nejdříve telefonicky domluví na dalším postupu se sestrou (tel. 377 243 818, mobil 604 553 224). Jsou-li potřebné aktuální rtg snímky, dojedná si termín na předoperační vyšetření. Pokud dostaneme aktuální snímky k dispozici, je možné rovnou domluvit termín chirurgického zákroku.

Pro plánované chirurgické zákroky máme vyhrazené dva operační dny: úterý a pátek.

Po ukončení léčby klientovi vždy předáme lékařskou zprávu pro odesílajícího lékaře a případně také kopii u nás zhotoveného ortopantomogramu v digitální formě na CD-ROM nosiči pro informaci ošetřujícího zubního lékaře.

Z ústní chirurgie nabízíme zejména následující zákroky:

Chirurgická péče, kromě augmentačních operací, je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami - pacient tedy nic neplatí.

Copyright © 2011 - 2019 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz