Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Zubní lékařství

Zubní lékařství Komplexní stomatologickou péči zajišťujeme pro klienty, kteří jsou v našem zdravotnickém zařízení registrováni. Naše péče je postavena na pravidelných preventivních prohlídkách a na navazující zubní péči. Standardně jsme schopni zajistit záchovnou (zubní výplně), endodontickou (ošetření kořenových kanálků), parodontologickou, chirurgickou i protetickou léčbu. Samozřejmostí je využívání lokálního znecitlivění k zajištění bezbolestného ošetření. Většina této péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

Náš registrovaný klient si může zvolit také nadstandardní způsob ošetření, který není hrazen zdravotním pojištěním (podle Přílohy č. 1, zák. 48/1997 Sb.) – v takovém případě je vždy předem informován o ceně zákroku.

Protetické výrobky nám smluvně zhotovují osvědčené zubní laboratoře: Tisdent s. r. o. (www.tisdent.cz), Classic Dent, DJM - Zubní laboratoř, s.r.o., ev. i další.

Zájemcům o zaregistrování do našeho zdravotnického zařízení musíme s politováním oznámit, že momentálně nejsme schopni registrovat nové klienty. Důvodem je skutečnost, že jsme plně vytíženi specializovanou péčí poskytovanou klientům na doporučení jejich lékařů.

Copyright © 2011 - 2021 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz