Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Hypomobilita čelisti - omezené otevírání úst Hypomobilita čelisti - omezené otevírání úst

Hypomobilita čelisti znamená omezenou pohyblivost dolní čelisti. Nemocný přitom nemůže otevřít ústa v takovém rozsahu na jaký je zvyklý. To může působit obtíže při příjmu potravy, při mluvení, při čištění zubů apod.

K omezené pohyblivosti čelisti může dojít nejčastěji:
- při některých onemocněních čelistního kloubu (temporomandibulární poruše - např. při zánětu nebo při artróze, při poruše polohy kloubního disku ...)
- při bolestivých stavech v oblasti obličeje (např. i zubního původu), kdy může dojít k reflexnímu svalovému dlahování, které blokuje pohyb čelisti a tím brání vzniku bolesti
- při onemocnění žvýkacích svalů
- při úrazech obličejových svalů, kostí a čelistního kloubu

Úspěšná léčba je možná jen při správném určení příčiny hypomobility čelisti - léčba proto patří primárně do rukou zubních lékařů nebo specialistů na onemocnění čelistního kloubu.


Copyright © 2011 - 2024 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224