Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Radioviziografie

Radioviziografie je moderní metoda zhotovení rentgenového snímku zubů, při které je rentgenový film nahrazen digitálním senzorem. Rentgenové snímky z dutiny ústní (malý formát) nebo ortopantomogram jsou zobrazeny bezprostředně po expozici na monitoru počítače. V současnosti jde o nejbezpečnější způsob rentgenování při minimální expozici RTG zářením.

Výhody radioviziografie:


Copyright © 2011 - 2024 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224