Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Pericoronitis Pericoronitis

Pericoronitis (často bývá používán také pojem dentitio difficilis, obtížné prořezávání zubu) je zánětlivá komplikace, která vzniká nejčastěji při prořezávání zubu moudrosti, tedy obvykle postihuje mladé lidi mezi 17. – 25. rokem.

Pericoronitis je infekční zánět v okolí neúplně prořezaného zubu, způsobený smíšenou bakteriální flórou z dutiny ústní s převahou mikrobů citlivých na kyslík. Na vzniku onemocnění se spolupodílejí bakteriální infekce v kombinaci s místními podmínkami v okolí neprořezaného zubu a s celkovým stavem obranyschopnosti jedince.

Pericoronitis vzniká pouze u zubu, který je alespoň zčásti prořezán do dutiny ústní. Perforace prostoru okolo korunky neprořezaného zubu do dutiny ústní je cestou, kudy proniká infekce spolu se zbytky jídla a plaku do prostoru mezi korunku zubu a její slizniční kryt (operculum).

Potíže související s perikoronitidou mohou být různé intenzity – od subjektivně malých obtíží jako je citlivost při kousání, místní otok dásně, které mohou spontánně vymizet, až po závažné akutní stavy provázené omezeným otevíráním úst, horečkou, velkým otokem atd. Při šíření zánětu se může výjimečně rozvinout i septický stav ohrožující život nemocného.

Léčba spočívá v léčbě zánětu. U některých lehčích případů postačí konzervativní nebo konzervativně-chirurgická lokální léčba, u vážnějších stavů je nutné ještě celkové podávání antibiotik. Po odeznění akutních obtíží zubní lékař určí, zda prořezávající zub ponechat nebo odstranit (viz extrakce, chirurgická extrakce).

Na průvodním obrázku je chronicky zanícená sliznice nad neprořezaným dolním zubem moudrosti.


Copyright © 2011 - 2024 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224